Kalendar

Mjesečni i ljetni kalendar.

Korištenje kalendara


Kalendar je prvenstveno alat koji nam pomaže regulirati naš svakodnevni život i naš rad. To je jednostavno planiranje budućih događaja vezanih za određene dane, i tako ćemo si osigurati bolju organizaciju.

Kalendar nas, dakle, služi kao alat bez kojeg bi bili više manje izgubljeni. Konkretno, kada planiramo puno unaprijed - godinu dana ili više; ili kada se moramo osvrnuti mnogo dana ili godina unazad.

Povijest


Naš Gregorijanski kalendar se iz katoličke zemlje proširio diljem svijeta. Prije njega, koristili smo Julianski kalendar, koja je osnovao u 46. godini prije Krista Julije Cezar. Nema velike razlike, kako slijedi udjel sunca u godini od 365 dana i 12 mjeseci, odstupanja se javljaju samo u određivanju prijestupnim godinama. Prema Julijanskom kalendaru je prijestupna godina svake četiri godine, prema gregorijanskom ne. Većina ljudi to ne znaju, ali za nas je prijestupna godina svake četiri godine, što se ne može podijeliti sa 100, osim ako je u isto vrijeme podijeljen na 400. (Ova 2000. je prijestupna godina, a 1900 ne.)
Učitaj i ispiši svoj kalendar, potpuno besplatno!
Učitaj kalendar >